SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

CỔNG THÔNG TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Tải ứng dụng trên điện thoại

Thông tin

Tầng 7, Trụ sở Liên cơ quan số 2 - Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
0203-383.5607

Bản đồ