SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

CỔNG THÔNG TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Tải ứng dụng trên điện thoại

Tin tức môi trường

Hướng dẫn truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục

Trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc truyền, nhận số liệu từ hệ thống các trạm quan trắc tự động, liên tục về các cơ quan quản lý được ban hành, nhằm thống nhất về yêu cầu kỹ thuật và hạ tầng cơ sở cho việc truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục giữa các đơn vị, địa phương trong cả nước, Bộ đã có Công văn số 5417/BTNMT-TCMT gửi Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo và triển khai các nội dung “Hướng dẫn tạm thời về việc truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục”.

52 cơ sở hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải

Theo Sở Tài nguyên - môi trường, trên địa bàn Đồng Nai hiện có 52 cơ sở hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải.

Quy định mới về điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường

(TN&MT) – Tôi được biết, để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, mức độ nghiêm trọng của mỗi vụ việc gây ô nhiễm môi trường các cơ quan chức năng phải tiến hành hoạt động quan trắc môi trường. Nhưng tôi không hiểu cụ thể hoạt động quan trắc môi gồm những hoạt động gì? Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện quan trắc môi trường. Và để được lấy mẫu nước, đất… tại các nơi ô nhiễm thì đơn vị quan trắc phải đáp ứng các yêu cầu gì?

Bàn giao mặt bằng xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa

Sáng 1/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp bà Bonnie Glick – Phó Giám đốc toàn cầu Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và dự Lễ bàn giao mặt bằng dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa giữa Quân chủng Phòng không – Không quân và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Mạng lưới các trạm quan trắc chuyên đề thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia

Việc đưa các Trạm quan trắc chuyên đề vào mạng lưới QTMT quốc gia là một trong những mục tiêu nhằm xây dựng mạng lưới quan trắc đảm bảo tính thống nhất trên phạm vi cả nước

Mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia

Việc đưa các Trạm quan trắc chuyên đề vào mạng lưới QTMT quốc gia là một trong những mục tiêu nhằm xây dựng mạng lưới quan trắc đảm bảo tính thống nhất trên phạm vi cả nước, đồng bộ, từng bước tiên tiến và hiện đại hóa cho các thành phần môi trường, đáp ứng nhu cầu thông tin, dữ liệu môi trường cho công tác quản lý môi trường trong thời gian qua.

Tần suất quan trắc môi trường định kỳ

Theo quy định trong THÔNG TƯ 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới được Bộ TN&MT ban hành có Chương VI nêu rõ các quy định về việc quan trắc phát thải của các đối tượng.Theo đó, yêu cầu các đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tần suất tối thiểu như sau:

Xây dựng, thực hiện các chương trình quan trắc và cơ sở dữ liệu môi trường

Năm 2017, Tổng cục môi trường tiếp tục duy trì 09 chương trình quan trắc môi trường tại các lưu vực sông, nước mặt; 03 chương trình quan trắc môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm; 02 chương trình quan trắc tác động.